Yhteystiedot

Erkki Mero, verhoilijamestari
Iiris Mero
 

Posti- ja käyntiosoite

Verhoilijamestari Iiris
Pääskyläntie 41
42100 JÄMSÄ
 
Puhelin: 050 557 9369
Sähköposti: verhoilijamestari@verhoilijamestari.fi
Y-tunnus: 1759602-3
 
Printattava versio (pdf)
 
 
 
 

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Made by Teme, Divergent artist